Posted on

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรัก Braille” ตอน “อักษรเบรลล์ภาษาไทย ภาค 1”

อักษรเบรลล์ นวัตกรรมเพื่อการสื่อสารสำหรับคนตาบอดทั่วโลก ถูกประดิษฐ์โดยหลุยส์ เบรลล์ คนตาบอดชาวฝรั่งเศส เมื่อกว่า 200 ปีที่แล้ว อักษรเบรลล์ ได้รับการเผยแพร่ในประเทศไทยโดย มิส เจนีวีฟ คอนฟิลด์ ร่วมกับคุณหมอฝน แสงสิงแก้ว และคณะ เมื่อปี พ.ศ. 2482 จากนั้นเป็นต้นมา ได้มีการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ในสถานศึกษาเพื่อคนตาบอดทั่วประเทศ จนกระทั่งเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา เมื่ออักษรเบรลล์ได้เป็นที่รู้จักและเป็นเครื่องมือสื่อสารในกลุ่มคนตาบอดและผู้สนใจอย่างกว้างขวาง จึงมีการก่อตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด นำโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กองทุนฯ ได้พัฒนา “คู่มือมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ในประเทศไทย” ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2553 ต่อมา เมื่ออักษรเบรลล์ทั่วโลกได้ถูกปรับให้เป็นไปตามมาตรฐาน UEB และมีประเทศต่างๆ ยอมรับและนำไปปรับใช้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยโดยกองทุนฯ จึงได้ปรับปรุงมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ในประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน UEB และได้ประกาศใช้มาตรฐานอักษรเบรลล์ในประเทศไทยฉบับปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วเช่นกัน ในมาตรฐานทั้ง 2 ฉบับ ได้แบ่งการใช้อักษรเบรลล์ออกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ได้แก่ อักษรเบรลล์ภาษาไทย อักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ และอักษรเบรลล์รหัสคณิตศาสตร์
เพื่อให้มาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ ได้รับการเผยแพร่สู่คนตาบอด และมีผลในการใช้งานในชีวิตประจำวัน จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรัก Braille” ตอน “อักษรเบรลล์ภาษาไทยภาค 1” ขึ้น โดยนำเสนออักษรเบรลล์ภาษาไทยตามมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ในประเทศไทย โดยชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้อักษรเบรลล์ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เพื่อให้คนตาบอดสามารถใช้อักษรเบรลล์เป็นเครื่องมือขั้นพื้นฐานในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสืบไป

วัน/เวลา วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00-12:00 น.
สถานที่ ห้อง 404 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินการประชุม นายไปรเวท สทานสัตย์
สมัครเข้ารับฟังได้ที่
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

Posted on

ขอเชิญฟังการบรรยายฟรี หัวข้อ VI Tech Trend 2018

ขอเชิญท่านที่สนใจ รับฟังการบรรยายด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด เพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ในหัวข้อ VI Tech Trend 2018 โดย นายไปรเวท สทานสัตย์ ผู้มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 404 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย รอบเช้าเวลา 10:00 น. และรอบบ่ายเวลา 14:00 น.
ผู้สนใจสามารถเลือกเวลาฟังการบรรยายได้
ลงทะเบียนเข้าฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่
ลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยาย

Posted on

เครื่องอ่านหนังสือเสียงและไฟล์ภาษาไทยและบันทึกเสียงแบบพกพา EVO E10

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัท Vin-vision technology ร่วมกับสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ผลิตเครื่องอ่านหนังสือเสียงและไฟล์ภาษาไทยเครื่องแรกที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้ชื่อรุ่นว่า Evo E10 ซึ่งคุณสมบัติมีดังนี้
1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน WI-FI และตั้งเวลาจากอินเทอร์เน็ตได้
2. สามารถฟังวิทยุและรายการประเภท Podcast จากอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งบันทึกเสียงรายการขณะฟังได้ โดยเฉพาะสถานีวิทยุของไทยที่กระจายเสียงบนอินเทอร์เน็ต
3. อ่านหนังสือระบบ DAISY ทั้งรุ่น 2.02 และ 3.0 โดสำรวจไปยังบท, วรรค, ระบุลำดับของบทที่ต้องการฟัง และระบุเลขหน้าที่ต้องการฟังได้ และผู้ฟังสามารถรับฟังข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ เช่น ชื่อผู้แต่ง, ชื่อผู้อ่าน, ชื่อสำนักพิมพ์ หรือระยะเวลาของเสียงอ่านหนังสือ
4. อ่านข้อความด้วยเสียงภาษาไทยภาษาไทย / อังกฤษ จากไฟล์ PDF, TXT, DOC, DOCX, HTM, HTML และ EPUB สามารถสำรวจไฟล์ที่อ่านตามย่อหน้าและตามการแบ่งหน้าของไฟล์ โดยมีเสียงอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาละ 2 เสียง
5. เป็นเครื่องเล่นไฟล์เสียง .MP3, .WAV, .WMA และเล่นเสียงจากไฟล์วีดิโอประเภท .WMV, และ .M4A
6. เป็นเครื่องรับวิทยุ FM ซึ่งสามารถเลือกฟังเสียงวิทยุจากลำโพงในตัวเครื่องหรือจากหูฟัง และบันทึกเสียงรายการวิทยุที่กำลังฟังได้
7. เป็นเครื่องบันทึกเสียงซึ่งให้เสียงที่คมชัด โดยเลือกบันทึกเสียงเป็นไฟล์ .MP3 หรือ .WAV สามารถเลือกบันทึกเสียงจากไมโครโฟนในตัวเครื่อง, ไมโครโฟนภายนอก และจากช่องสัญญาณ Line in โดยตัดเสียงรบกวนได้
8. สามารถบันทึกเสียงและตั้งเป็นเสียงเตือนโดยระบุเวลาเตือนที่ต้องการได้ไม่จำกัด
9. สามารถบันทึกเสียงช่วยจำสั้นๆ หรือบันทึกที่คั่นหนังสือแบบเสียงได้
10. มีเครื่องคิดเลข, เข็มทิศ นาฬิกาบอกเวลาซึ่งตั้งปลุกได้ 5 เวลา และนาฬิกาจับเวลา รายงานด้วยเสียงพูด
11. มีหน่วยความจำในตัวเครื่อง ความจุตั้งแต่ 4, 8 และ 16 GB และใช้ร่วมกับหน่วยความจำเสริมแบบ SD card และ USB Drive ความจุสูงสุด 32 GB
12. สามารถจัดการไฟล์เบื้องต้นได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
13. สามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันและรองรับความสามารถใหม่ๆ ได้โดยตรงผ่านอินเทอร์เน็ต
14. รายงานเมนูคำสั่งด้วยเสียงภาษาไทย / อังกฤษ
15. มีแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง ใช้ได้นาน 7 ชม. สามารถชาร์จแบตเตอรี่จากไฟบ้านและคอมพิวเตอร์ได้

ผู้สนใจเครื่องอ่านหนังสือเสียงและไฟล์ภาษาไทย EVO E10 สามารถชมการสาธิตการใช้งานและสั่งซื้อได้ที่ สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด โทร. 0-2248-3639 หรือที่ Facebook page: http://www.facebook.com/ebookplayerthai

Posted on

Inclusive Design 24 (#ID24) 16 November 2017

กิจกรรมชุมชนออนไลน์ฟรีตลอด 24 ชั่วโมงเกี่ยวกับการเข้าถึง
จัดโดย The Paciello Group
# ID24 กลับมาแล้ว! กลุ่ม Paciello ภูมิใจที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมรณรงค์ # ID24 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2017 อีกครั้ง!
การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 24 ฉลองความพยายามทั่วโลกเพื่อให้มั่นใจว่าคนพิการสามารถเข้าถึงเว็บได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุนี้ จึงมีการจัดสัมมนาทางเว็บฟรีต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงในวันดังกล่าว โดยจัดการสัมมนาครั้งละ 1 ชั่วโมงทางเว็บ เกี่ยวกับการเข้าถึง เซสชันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงและมุ่งเป้าไปที่ทุกๆคนตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงนักพัฒนาเว็บ
โฟกัส # ID24 คือ “ปรับระดับ” การใช้ทักษะและความรู้ของคุณนอกเหนือไปจากพื้นฐาน และนอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด
วิธีเข้าร่วม
ไม่มีการลงชื่อสมัครใช้ ไม่มีการลงทะเบียน เซสชันทั้งหมดจะได้รับการเผยแพร่แบบสดและแบบสาธารณะบน YouTube – ดูเพลย์ลิสต์ทั้งหมดสำหรับกิจกรรมได้ที่
คำอธิบายภาพสดสำหรับแต่ละเซสชันจะพร้อมใช้งาน
หากมีคำถามสำหรับผู้จัดรายการ ทวีตคำถามของคุณไปที่ @paciellogroup โดยใช้ # ID24 แฮชแท็กและผู้ดูแลจะตรวจสอบว่าได้รับคำตอบแล้ว
ตัวอย่างหัวข้อในการสัมมนา
1. การออกแบบการสนทนาด้วยเสียง
2. การสำรวจไซต์ crowdfunding สำหรับประสบการณ์การเข้าถึง
3. อนาคตของเว็บ: การค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้งานเว็บเทคโนโลยี IOT Internet of thing
4. การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Inclusive Markup
5. โครงการจำลองแบบโต้ตอบ PhET ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการจำลองทางวิทยาศาสตร์ (หรือ sims) สำหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6. การสร้างระบบอัตโนมัติที่สามารถเข้าถึงได้
7. ประโยชน์ของการสร้างเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
8. การปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อการออกแบบที่ครอบคลุมของธนาคาร Barchley ผู้สนับสนุนการรณรงค์นี้อย่างแข็งขัน
9. การออกแบบเว็บสำหรับคนหูหนวกและหูตึง
10. การเข้าถึงสำหรับอีเมล HTML
11. เคล็ดลับเทคนิคและเครื่องมือสำหรับการสร้างแอ็พพลิเคชัน React web
12. การเข้าถึง: กรณีการใช้ link กับการใช้ปุ่ม ในการออกแบบเว็บ
13. 100 วันแห่ง A11y: ประสบการณ์วันละ 1 ชั่วโมง ของ Web Designer เพื่อการเข้าถึงการเรียนรู้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.inclusivedesign24.org

Posted on

Braille Me เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์น้องใหม่ที่น่าจับตามอง

บริษัท INNOVISION ได้เปิดตัว Braille Me เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ราคาถูกที่สุดในโลกเพียง 399 เหรียญสหรัฐ ในวันเบรลล์โลก 4 ม.ค. 2561
เกี่ยวกับ Braille Me
นับตั้งแต่ Louis Braille คิดค้นระบบที่ยอดเยี่ยมของอักษรเบรลล์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก อักษรเบรลล์ช่วยให้บุคคลหลายล้านคนมีโอกาสในการสื่อสาร วันนี้หลังจาก 200 ปีผ่านไป เรากำลังเผชิญหน้ากับการปฏิวัติรูปแบบของอักษรเบรลล์ จากยุคกระดาษไปสู่ยุคดิจิทัล Braille Me ถูกสร้างขึ้นเพื่อนำระบบอักษรเบรลล์ดิจิทัลไปให้กับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ เศรษฐกิจ และภาษาของผู้ใช้
Braille Me มีจอแสดงผลอักษรเบรลล์ขนาด 6 จุด 20 เซลล์, แป้นพิมพ์แบบ Perkins, แป้นเคอร์เซอร์ และปุ่มนำทางเพียงไม่กี่ปุ่ม มีความสามารถในการทำงานแบบสแตนด์อะโลนและเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ผ่านทาง บลูทูธ และ USB เป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนแต่เรียบง่ายในการแสดงผลอักษรเบรลล์
Braille Me ได้รับการออกแบบให้สามารถสนับสนุนภาษาต่างๆมากกว่า 40 ภาษา ครอบคลุมทั่วโลก
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Braille Me โปรดตรวจสอบวิดีโอสาธิตที่:

นอกจากนี้ โปรดดูความเคลื่อนไหวที่หน้า Facebook:
https://www.facebook.com/InnovisionTechnologies

Posted on

แนะนำ the 5th Generation Focus 40 Blue Braille Display

เมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท VFO ผู้ผลิตเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนตาบอดและสายตาเลือนรางรายใหญ่ที่สุดในโลก ได้นำเสนอ เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ Focus 40 Blue รุ่นที่ 5 ซึ่งเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ Focus ถูกนำมาใช้ในหน่วยงานด้านการศึกษาของคนตาบอดไทยมากที่สุด โดยเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ Focus 40 Blue รุ่นที่ 5 นี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในปัจจุบัน เพื่อการพกพาที่สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยการอัดรีดอลูมิเนียมบนฐานเหล็กของโฟกัส 40 บลู เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งกว่ารุ่นที่ผ่านมา ซึ่งช่วยลดแรงบิดที่อาจส่งผ่านไปยังเซลล์อักษรเบรลล์หรือส่วนประกอบภายในอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดความผิดปกติในการดูดซับแรงกระแทกที่อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญ อีกทั้งเคสของเครื่อง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ได้โดยไม่ต้องถอดตัวเครื่องออก นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาปุ่มจุดและปุ่มสเปซบาร์เพื่อการทำงานที่ราบรื่นและเพิ่มความเงียบขณะกดปุ่ม นอกจากนี้เซลล์เบรลล์แต่ละเซลล์จะถูกแยกออกจากกัน เพื่อยับยั้งการเสียดสีจนทำให้เกิดความร้อนได้ ขั้วต่อ USB รุ่น 3.1c ขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อ ซึ่งอยู่ด้านขวาของตัวเครื่อง เพื่อความทนทาน ตัวเชื่อมต่อ USB ได้รับการออกแบบมาเพื่อ “ลอย” ดังนั้นจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะแตกหัก
การพัฒนาเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ Focus 40 Blue ในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์รุ่นใหม่ ทางผู้ผลิตจะมีการพัฒนาเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์รุ่น โฟกัส 14 บลู และโฟกัส 80 บลู ต่อไป โดยขณะนี้ เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์รุ่น Focus 40 Blue ถูกวางจำหน่ายแล้ว
เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ Focus Blue ถูกพัฒนาโดยบริษัท Freedom Scientific ซึ่งเป็นผู้ผลิตโปรแกรมอ่านจอภาพ JAWS for WINDOWS ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดในประเทศไทยอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และจากการทำงานที่สามารถสอดประสานกันเป็นอย่างดี ระหว่างโปรแกรมอ่านจอภาพกับเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์จากผู้ผลิตเดียวกัน จึงทำให้มีการนำเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์จากบริษัท Freedom Scientific มาให้บริการแก่คนตาบอดในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Focus 40 Blue หรือรุ่น Focus 40